Välkommen till Sjöfåglarna!

Scoutavdelningen Sjöfåglarna är av delningen för scouter som är 8 till 9 år gamla. Det är våra yngsta scouter. När man är 8-9 år kallas man för spårarscout. Här lär vi oss tillsammans grunderna i scouting, att vara en god kamrat, respektera varandra och ledarna och att lyssna på varandra. Vi prövar också på aktiviteter så som eldning, paddling, matlagning på stormkök och lär oss om djur och natur. Vi har vårat möte på måndagar och försöker alltid vara utomhus.

Sjöfåglarna