Vår kår består av ca 130 medlemmar och vi håller till i Almösund. För oss är det viktigt att alla trivs & får vara delaktiga i kårens verksamhet.

Kåren startades 1969 i baracker på samma plats där vi idag har våran scoutlokal.

Våran verksamhet bedrivs med sjötema på sommarhalvåret & landtema på vinterhalvåret.

Våran flotta består av 10 st optimister, 2 st 2-kronor, 3 st c55:or, 1 st snipa & en liten ribb.